I går kveld fikk Heim kommune beskjed om enda en positiv smittet med covid-19. Også denne gangen gjelder det en tilreisende som har testet positivt ved innreisende til landet. Personen har fulgt karantenereglene, og smittesporing er gjennomført. Nærkontakter er satt i karantene.

Dette er det 3. tilfellet i Heim den siste uken.

Heim kommune følger opp de 3 smittede vi nå har i kommunen.

Flere av våre innbyggere i Heim kommune har hatt nærkontakt med bekreftede smittede, og sitter i karantene.

 

Informasjon til og fra næringslivet:

Næringslivet i Heim kommune har tatt nødvendige forhåndsregler for å forhindre koronasmitte i Heim kommune, og har gode rutiner for karantene og isolasjon for arbeidstakere fra andre land.  

 

Følgende råd gjelder for næringsliv som benytter innreist arbeidskraft:

  1. Alle testes ved ankomst.
  2. Fraktes til bosted/karantenebolig i egen bil. Praktisk løsning på dette er at innreisende henter egen bil ved flyplassen og kjører selv til bosted.
  3. Arbeidstakere sitter i karantene i 10 dager, og har ikke omgang med andre eller går på butikker o.l.
  4. Arbeidsgivere må sørge for nødvendige innkjøp og materiell for personer under hele karanteneperioden.
  5. Det anbefales at alle som sitter i karantene testes dag 7. uavhengig av negativ test ved ankomst.
  6. Gode praktiske løsninger ved for eksempel overlevering av nøkler til boliger o.l.

 

Annen informasjon:

Regjeringen har varslet nye nasjonale tiltak førstkommende torsdag. Vi ber innbyggere og næringsliv holde seg oppdatert, og vi vil gjøre denne informasjon tilgjengelig på våre nettsider.

 

04.11.20

Beredskapsledelsen i Heim kommune