Gitt at varslet utvidelse av buss-streik fra lørdag 26.9.20 blir gjennomført, så betyr det at Heim kommune ikke får vanlig skoleskyss til våre elever fra mandag 28.9.20.

Heim kommune har ikke mulighet til å iverksette kompenserende skyss-tiltak innen 28.9.20. Det henstilles derfor til foreldre og foresatte om å transportere elevene til skolen på mandag 28.9.20 hvis utvidelsen av streiken blir gjennomført.

En eventuell utvidelse av streiken vil først bli iverksatt lørdag 26.9.20. Den enkelte skole kommer med oppdatert informasjon til den enkelte familie gjennom Visma Flyt Skole i løpet av lørdag 26.9.20.

Heim kommune vil følge opp situasjonen fortløpende og vurdere ulike tiltak avhengig av hvordan streiken utvikler seg og hvor lenge den kommer til å vare.