På grunn av smittesituasjonen er vi avhengige av å tilknytte oss renholdere med fagbrev eller solid erfaring som renhold, og kan dessverre ikke ta inn personer som ikke har kompetanse på området. Dette på grunn av sikkerheten både til renholdspersonellet, men også for å sikre at det utføres forsvarlig renhold med tanke på smitte.

Kvalifikasjoner som kreves:

  • Fagbrev som renholdsoperatør eller solid erfaring som renholder.
  • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjoner som ønskes:

  • beherske renhold i henhold til NS INSTA 800
  • førerkort klasse B

Tilsettingsforhold vil være midlertidig som tilkallingshjelp eller tidsbegrenset kontrakt. Lønn iht. hovedtariffavtale. Det vil bli krevd politiattest før tilsetting.

Hvis dette er av interesse for deg, bes du om å sende en kortfattet søknad og CV til renholdsleder Astrid Hammervik, e.post; astrid.hammervik@heim.kommune.no.