- Det begynte rolig på mandag, men tok seg godt opp på tirsdagen med hele 27 henvendelser. I dag er det en jevn strøm med henvendelser som tilsier at dette er en tjeneste med et tydelig behov, sier Randi Eli. 

Randi Eli har fått gode tilbakemeldinger fra legesenteret som nå mener de får mer tid til å besvare andre henvendelser. Hun har en gruppe med ressurspersoner hun kan ringe hvis det dukker opp spørsmål som det er utfordrende å besvare på stående fot. 

- Alle får besvart sine henvendelser. I tillegg er det bra det kommer spørsmål hvor svaret ikke er tenkt ut på forhånd. På den måten blir vi oppmerksomme på ting vi ikke har tenkt på. 

De som har ringt inn har i flere tilfeller vært utrygge på tolkningen av informasjon de har sett andre steder. På kommunens telefontjeneste får de svar på om de har tolket riktig eller feil. Tilbakemeldingene fra publikum har vært at det er fint at noen med lokalkunnskap kan besvare spørsmål som omhandler lokale forhold.  

- Ingen spørsmål er for "dumme". Det er bedre at de ringer en gang for mye enn for lite, hevder Eli.

Hos korona-telefonen vil du få svar på alle spørsmål som omhandler korona-situasjonen, og du vil også få svar på om det er nødvendig med testing for Covid-19. 

- Terskelen for testing er lav. Når du ringer til oss vil vi gå igjennom et skjema sammen for å finne ut om symptomene indikerer at testing bør foretas. 

 

Ta gjerne kontakt med vår telefontjeneste for alle spørsmål du måtte ha angående korona-situasjonen:   476 37 255