Det vil bli foretatt fortløpende vurderinger av Beredskapsledelsen for hva som blir situasjonen etter 9.10.2020.

Det samme gjelder for alt utvendig og innvendig areal ved Heim kommune sine kommunalt eide barnehager og skoler.

Bruk av privat eide haller og barnehager, som for eksempel Sodvinhallen, styres av halleier innenfor de til enhver tid gjeldende smittvernsregler og anbefalinger.»