Følgende informasjon ble sendt ut fra beredskapsledelsen i Heim kommune per epost: 

Vi håper alle har hatt en fin ferie og har fått ladet batteriene ordentlig.

Vi ser at sommerens reisevirksomhet har medført økt smitte på landsbasis, og dette er noe alle må ha en bevisst holdning til.

På bakgrunn av dette innfører vi følgende tiltak:

  • Alle ansatte med forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme inntil de er friske og har testet negativt for Covid-19. De som kan, tar hjemmekontor i denne perioden.

Helse og mestring:

  • Alle ansatte som arbeider ved kommunale sykehjem og omsorgsboliger har et betydelig ansvar for å skjerme våre brukere/pasienter og arbeidskollegaer. Disse pålegges 10 dagers karantene fra jobb ved hjemkomst fra utenlandsreise. Dette gjelder reiser til alle land fra den dag du ankommer Norge. I tillegg gjelder dette for alle som kommer fra områder innenlands med stor smittespredning. Er du usikker, ta kontakt med nærmeste leder for avklaring.
  • Det skal foreligge negativ test på dag 6 eller 7 etter hjemkomst før du kan begynne på jobb.
  • Har dere medlemmer i husstanden eller har hatt besøk av familie / venner som har vært på utenlandsreise skal oppstartdato for å begynne på jobb igjen vurderes ut fra den enkeltes situasjon. Ta kontakt med nærmeste leder for avklaring og spørsmål om testing.
  • Er du syk med forkjølelseslignende symptomer skal du ta test for Covid-19. Du skal da holde deg hjemme til du har fått negativt svar på prøvene og er frisk.
  • I prinsippet skal alle være friske for å gå på jobb.
  • For ansatte som kan arbeide et annet sted enn ved helseinstitusjonene, kontakt nærmeste leder for avklaring.
  • Fraværet gir ingen økonomiske konsekvenser.
  • Besøksrestriksjonene videreføres (se https://www.heim.kommune.no/rutiner-ved-besoek-paa-institusjonene-i-heim-kommune.6314751-500317.html).

Pårørende som har vært på utenlandsreise, har vært på reise i Norge i områder med stor smittespredning eller har  hatt besøk av familie / venner som har vært på utenlandsreise eller kommer fra områder med stor smittespredning, informeres om at de ikke bør besøke sin familie i kommunale omsorgstilbud før det har gått 10 dager fra hjemkomst / besøkende har reist.

 

Ta kontakt med nærmeste leder ved usikkerhet angående retningslinjene og avklaring for når du kan begynne på jobb igjen.

 

Rådmann

Torger Aarvaag