Jamfør "Trafikklysmodellen" fra FHI er vi fremdeles på gult nivå, noe som innebærer aktive smitteverntiltak. 

Ingen skal oppholde seg på skolen eller skolens område utenfor oppsatt åpningstid. Det samme gjelder selvsagt for barnehagene. Brudd på dette kan medføre konsekvenser for aktiviteten på skolene og i barnehagene som vi ikke ønsker.

 

 

Svein Johny Forren

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune

svein.forren@heim.kommune.no

Mob. 918 69 743

Tlf. 72 46 00 00