Heim kommune varsler om koking av alt drikkevann i områdene Otnes, ytre Valøy, Hendset og Einen som førevartiltak på grunn av bakteriefunn ved rutinemessig prøvetaking.

   Oppdatert informasjon

Prøvene fra ytre delen av Valsøyfjord vassverk er fortsatt ikke tilfredsstillende. Heim kommune opprettholder derfor kokeanbefalingen for drikkevann, for abonnenter som forsynes fra bassenget på Otnes.  Det er foretatt desinfeksjon med klor av bassenget, samt utspyling av hovedledningen mellom Otnes og Einen fredag 17. juli.  Det tas nye prøver på mandag 20. juli, med oppfølgende prøver på onsdagen.  Oppheving av kokevarsel kan tidligst skje fredag 24. juli. 

 

Bakteriefunnet er ved Hendset fergekai, der det var forhøyede verdier av bakterietypen Koliforme bakterier, presiserer: ikke E.coli.

Små funn av koliforme bakterier forkommer jevnlig, da det er en bakterie som forekommer naturlig i naturen rundt oss, og i de fleste tilfeller er det snakk om små verdier av såkalt miljøkoliforme bakterier eller kontaminert prøve/prøvepunkt.

For å utelukke dette ble det gjennomført oppfølgingsprøver på to punkter, Hendset fergekai og Einen, der det ble konstatert funn med lave verdier av koliforme bakterier på begge punktene og derfor bakteriell forurensning på kommunale drikkevannsnettet.

 

Koliforme bakterier er ikke alene utøsende årsak for kokevarsel ifølge folkehelseinstituttet, og veiledningen for drikkevannsforskriften sier det samme, med mindre det kan utgjøre en helsefare.

Mest trolig er det snakk om at litt biofilm (biologisk film) som er naturlig på innsiden av vannrørene har sluppet, og utgjør liten til ingen helsefare.

Da vi ikke vet hvor denne forurensingen kommer fra velger Heim kommune uansett å sende kokevarsel i området som føre-var inntil årsaken er funnet.

 

Sakens gang:

Før kokevarslet blir hevet må to etterfølgende prøver være rene.

Førstkommende mandag tas første prøve og resultatet vil komme 48 timer etter prøvetaking, samt lagt ut på denne siden.

Dersom denne er ren vil ny runde tas, og dersom runde to etter 48 timer er ren vil kokevarslet bli hevet.

Dette vil bli varslet via hjemmeside, facebook og SMS.

 

Følg med på denne siden for oppdateringer.

 

For mer informasjon om koking se folkehelseinstituttets hjemmeside