Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer tilstede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Arrangement som omfattes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp. Organisert trening omfattes ikke (se egen veileder for smittevern for idrett)
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Organiserte øvelser, trening og prøver omfattes ikke (se anbefaling om private sammenkomster)
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

 

Steder som omfattes:

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

 

Krav til gjennomføring

De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som gjennomfører arrangementer bør følge relevante standarder for smittevern.

Folkehelseinstituttet har laget egne råd for sommeraktiviteter av lengre varighet (leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler) og avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.

Lurer du på noe? Se spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no).

Arrangementer med flere enn 200 personer

Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månedlig. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1. september.