Trafikklysmodell

 Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her. 

 

Endringer for den enkelte barnehage

Smittevernveilederene ble publisert på fredag.

Den største endringen er at hele avdelinger kan regnes som en kohort.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

4. Forsterket renhold

 

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 

Følgende gjelder fra og med onsdag den 03.06.2020:

  • Barna leveres gjerne ute - færrest mulig inne i barnehagen.
  • Fortsatt mer utetid enn vanlig.
  • Barna tar med matpakke til alle måltider, en for hvert måltid. Gjerne i papir m/plastpose.
  • Oppholdstiden blir maksimalt 8,5 timer pr. dag.  Den enkelte barnehage foretar behovskartlegging.

 

Ingvild J.M.Haugen

Rådgiver barnehage, Heim kommune

ingvild.haugen@heim.kommune.no

Mob. 917 35 036

Tlf. 72 46 00 00