Faste oppgaver:

  • Henge opp plakater før hver kinoforestilling
  • Salg av billetter på billettsystemet DX-billett.
  • Bære inn utstyr
  • Administrere kiosksalg
  • Være til stede under alle kinoforestillinger, samt være vakt i salen under forestillingene
  • Rydde i salen mellom forestillingene og etter siste forestilling.
  • Evt. andre forefallende oppgaver.

 

For dette oppdraget får ditt lag / din forening et tilskudd på kr 30.000,- pr. år.

Kiosksalget driftes av driverne, og alt ansvar for innkjøp og salg skjer for drivernes egen regning og risiko. Alt overskudd av kiosksalget tilfaller driverne.

 

Er dette et oppdrag dere kan tenke dere, ta kontakt med Reidar Klungervik, tlf.: 976 96 710.

Søknad sendes til: reidar.klungervik@heimkommune.no 

 

Frist for å melde interesse settes til 15. august 2020.