Husk rådene som foreligger fra FHI:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

 

Informasjon og råd til virksomheter og bedrifter som er åpen og som vurderer å åpne opp igjen

Nå når samfunnet gradvis åpnes opp, er det ekstra viktig å holde høy beredskap for å hindre smitte. Det er derfor avgjørende at vi nå klarer å holde fast på to tanker samtidig, hver dag:

 1. Høy beredskap og gode tiltak for å hindre at smitte sprer seg i og fra virksomheten
 2. Tilrettelegge og planlegge best mulig lønnsom drift inne de spesielle rammer som er situasjonen nå framover

Se kommunens samleside for nyttige råd til næringslivet.

Vi minner om at virksomheter er selv ansvarlig for sin egen drift og at denne foregår i tråd med myndighetens retningslinjer og pålegg. Heim kommune vil kunne gi råd og ber om at den som er usikker og sitter med spørsmål kontakter kommunen ved John Ole Aspli, mobil 911 65 565, e-post: john.aspli@heim.kommune.no.

 

Kultur og idrett

Med hjemmel i Smittevernloven §4.1, er det generelt forbud mot større arrangementer frem til 15. juni. Reglene tilsier at arrangementer ikke skal overskride 5 personer samlet, og at det skal overholdes en avstand mellom deltakerne på 2 m.

Det kan likevel åpnes for aktivitet så fremt aktørene har en god smittevernplan, og en plan for hvordan laget/organisasjonen har tenkt å overholde kravene fra FHI og kommunen.

Det er kommunen selv som har stengt ned aktiviteten, og kommunen selv som gir tillatelse til å åpne opp for aktivitet.

Heim kommune vil kunne gi råd og ber om at den som er usikker og sitter med spørsmål kontakter kommunen ved Reidar Klungervik, mobil 976 96710, e-post: reidar.klungervik@heim.kommune.no

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem