Heim kommune har de siste to ukene hatt vedtak rundt karantene for innreise i kommunen. Dette vedtaket går ut i dag 27.03.20. Det er besluttet å ikke fatte et nytt vedtak på nåværende tidspunkt. Kommunen oppfordrer fremdeles sterk til at personer som kommer hjem eller på besøk til Heim kommune, fra områder med større smittetrykk en det vi har i vår kommune, til å gå i frivillig hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette er en felles dugnad for å beskytte innbyggerne i Heim kommune best mulig, og vi er avhengig av at hver enkelt innbygger er med og bidrar. Vi ønsker også å minne folk på at det fra nasjonalt hold er oppfordret til å unngå unødige reiser, og at folk holder seg mest mulig hjemme og unngår sosiale sammenkomster.

Sammen står vi bedre rustet til å møte de utfordringene koronaviruset har gitt oss.

 

Kommuneoverlege i Heim kommune

Cecilie Hatlenes