Når barneverntjenesten begynner å undersøke en bekymringsmelding, plikter man å gi tilbakemelding til den som har meldt ifra. Når saken undersøkes, blir foreldra orientert om meldingen, og man snakker om innholdet. Barnevernet skal alltid legge vekt på å finne årsakene til problemene sammen med foreldre og barn.

Undersøkelsen medfører ofte at barnevernet også kontakter barnet og familiens relevante nettverk (Skole, barnehage, helsestasjon eller institusjoner knyttet til familien). Dette avklares i samarbeid med familien ved første treffpunkt. Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn situasjonen tilsier.