Barnevernet har plikt til å gjennomgå alle meldinger som kommer inn. Barneverntjenesten har 1 uke til å vurdere om meldingen skal henlegges eller om det skal gjennomføres en undersøkelse knyttet til barnet/a og familien.