Kommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnet og dets utvikling. Barneverntjenesten gir råd om hva du selv eller øvrig nettverk rundt barnet eventuelt kan gjøre for å bedre barnets situasjon, og hjelper deg til å avgjøre om du bør sende en bekymringsmelding til barnevernet. Henvendelsene kan gjøres anonymt.

På nettsiden www.barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet. 

Er du bekymret for et barn og/ eller lurer på om dette er en sak for barneverntjenesten så henvend deg til oss på telefon, eller send en skriftlig bekymringsmelding til :

Barneverntjenesten i Heim
Øragata 16
7200 Kyrksæterøra

Tlf: 900 44 083

Utenom kontortid:

Barnevernsvakt, tlf: 02800