Følgende anbefalinger gjelder for besøk på våre institusjoner og omsorgsboliger: 

 1. Det frarådes besøk ved våre sykehjem de neste ukene.
 2. Skal besøk gjennomføres, bør det begrenses det til maksimalt ett besøk av maksimalt to personer per beboer per uke. Unntak gjelder for beboere i terminal fase eller ved akutt forverring. Da avtales besøk individuelt.
 3. Besøk foregår på besøksrom med unntak av der beboere ikke kan flyttes.
 4. Besøkende fra røde kommuner frarådes å gjennomføre besøk.
 5. Besøk kan unntaksvis gjennomføres ved akutt forverring eller terminal fase (se forskrift her).
 6. Minimere antall besøk hos beboere i våre omsorgsboliger. 
 7. Besøkende bør ikke ha symptomer på forkjølelse med hoste, sår hals, tapt lukt og smaksans, tungpustethet eller feber med mer.
 8. Besøkende som er i karantene eller isolasjon har ikke anledning til å besøke sykehjem. 

Dersom du likevel skal besøke oss ønsker vi følgende:  

Retningslinjer ved besøk:

 1. Alle spørsmål på sjekklisten nedenfor bør kunne besvares med; Nei.
 2. Alle besøk i omsorgsboliger skal registreres med navn, dato og telefonnummer. Registreringslistene oppbevares i to uker etter gjennomført besøk for eventuell smittesporing. 
 3. Utfør hånddesinfeksjon før besøk.
 4. Hold minst 1 meters avstand under hele besøket, helst 2 meter.
 5. Rengjør alle berøringspunkter etter besøket.
 6. Utfør hånddesinfeksjon etter besøket.

Hvis du som besøkende svarer ja på noen av følgende spørsmål ønsker vi ikke at du kommer på besøk i omsorgsbolig eller i private hjem. Om du allikevel velger å komme på besøk, oppfordres du til å bruke munnbind. Dersom den du besøker er i stand til det kan vedkommende også gjerne bruke munnbind.

 

Spørsmål

1

Har du infeksjonstegn som for eksempel. halsvondt, hoste, tungpust, feber eller endret smaks/luktesans.

2

Har noen av dere i familien vært i kontakt med noen som er påvist smitte av Covid-19 de siste 10 dager?

3

Er noen som dere har nær kontakt med de siste 10 dager i smittekarantene

4

Har du eller noen i familien vært i utlandet eller på røde soner/ områder med høy smitte i Norge siste 10 døgn?

5

Har du opplevd situasjoner de siste 10 dager der det har vært tett med folk rundt deg? (for eksempel. fest, arrangement, privat samling, pub, utested).

Vi ønsker også å påpeke at en negativ koronatest frikjenner ikke for smitte, da en test bare er ett øyeblikksbilde. Det er svært viktig at besøkende er symptomfrie, ikke er i karantene/isolasjon (følger nasjonale retningslinjer), og ikke kommer fra røde områder med mye smitte (dette gjelder også røde områder i Norge).

Besøkende kan ha med gaver og blomster. Dette gjelder også mat. Det oppfordres til å være særlig nøye med håndhygiene fra både pårørende og besøk dersom dette er aktuelt.

Alternativ for besøk innendørs er å gå tur ute eller biltur.

 

Gjennomføring av besøk:

Trygdepensjonatet, Trygdebolig 1:

 • Antall besøkende er etter nasjonale retningslinjer; inntil 5 besøkende kan oppholde seg på rommet/leiligheten samtidig hvis 1-metersregelen overholdes. Vi oppfordrer likevel til at man tenker over antall besøkende med tanke på oppfordringen om færrest mulig nærkontakter.
 • Besøkende skal ringe oppgitt telefonnummer på inngangsdør når de kommer.
 • Registrer navn, telefonnummer og tidspunkt for besøket på eget skjema, samt hvilken pasient de skal besøke. Skjema oppbevares i to uker med tanke på eventuell smittesporing.
 • Bruk inngang som gir korteste vei til rommet/leiligheten.
 • Husk håndhygiene til besøkende før og etter besøket.
 • Vi oppfordrer på det sterkeste til at pårørende ikke oppholder seg i fellesareal.
 • På bakgrunn av smittevernhensyn oppfordrer vi til at varighet på besøk i omsorgsboliger ikke overskrider 45 minutter.

 

 TTF/Tiendbursveien:

 • Antall besøkende er etter nasjonale retningslinjer; inntil 5 besøkende kan oppholde seg på rommet/leiligheten samtidig hvis 1-metersregelen overholdes. Vi oppfordrer likevel til at man tenker over antall besøkende med tanke på oppfordringen om færrest mulig nærkontakter.
 • Besøkende skal ringe TTF 91346354 for å registrere navn og telefonnummer.
 • Registrer navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk på eget skjema, samt hvilken pasient de skal besøke. Skjema oppbevares i to uker med tanke på eventuell smittesporing.
 • Husk håndhygiene til besøkende før og etter besøket.
 • Vi oppfordrer på det sterkeste til at pårørende ikke oppholder seg i fellesareal.
 • På bakgrunn av smittevernhensyn oppfordrer vi til at varighet på besøk ikke overskrider 45 minutter.

 

Besøk i private boliger

 • Benytt samme sjekkliste som ovenfor for sammen å vurdere om det er tilrådelig at pasienten bli med ut av omsorgsbolig på besøk i private hjem.
 • Beboere som er med pårørende hjem er selvsagt underlagt samme smittevernregler i sosiale sammenkomster som øvrige deler av befolkningen. Det vil si:
  • Holde minimum 1-meters avstand under hele besøket, gjerne 2 meter.
  • God håndhygiene
  • God hostehygiene
  • Nasjonale retningslinjer for antall gjester må følges
  • Beboeren er selv ansvarlig for at punktene ovenfor ivaretas under besøket. Om beboeren ikke er i stand til å ivareta dette, er det besøkende sitt ansvar at gjeldende regelverk etterfølges. Det samme gjelder om beboer fra omsorgsbolig er med på besøk til privat hjem.
  • Kan være med i selskap med inntil 10 personer til stede to ganger i perioden fra 23.12.20 til 01.01.21.

 

Om pasienter som har hjemmetjenester, mottar besøk fra “RØDE OMRÅDER” (områder med mye smitte) oppfordres det til at:

 • Besøkende ikke oppholder seg i de rommene som vi yter tjenester, i den tiden hjemmetjenesten er til stede på oppdrag.
 • Helsehjelpen vurderes som nødvendig. Behovet for tjenester vil bli avkortet til nødvendig helsehjelp.

 

Overnatting

 • Anbefales ikke, men det kan gjøres individuelle vurderinger sammen med enhetsleder/ seksjonsleder.