Influensavaksine

Helsestasjonen gjennomfører årlig (oktober/november) influensavaksine. Vaksineringen utføres på helsestasjonen. Aktuelle dager og tidspunkt blir kunngjort.

Følg lenke for siste informasjon om influensavaksineringen. 

Hvem bør ta influensavaksine?

Forskning viser at de som har størst helsegevinst av å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte-/karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Betydelig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksinen er også anbefalt til helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter og til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  

Les mer om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider

Reisevaksinering

Helsestasjonen tilbyr reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning.

 

Hvilken type vaksine du trenger, avhenger av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiske situasjonen til enhver tid.

I tillegg må din helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man i mange tilfeller starte i god tid før avreise.

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta en dose oppfriskningsdose hvert 10. år.