Valsøyfjord Vassverk

Valsøyfjord Vassverk med Langvatnet som kilde forsyner store deler av gamle Valsøyfjord kommune.  

Vannet behandles med partikkelsiling og desinfeksjon med ultrafiolett lys i to trinn.  For justering av pH tilsettes vannet vannglass.

Vannforsyningen sikres med et større høydebasseng på Halsan, sør for Hjeldnes og ett på Otnes.  I tillegg et mindre på Henna og ved Utsikten hyttesenter.

 

I Fjærlia forsynes abonnentene fra et grunnvannsanlegg.  

Eide kommunale vannverk

Vannverket har omkring 1397 abonnenter pr. 11.04.2014. Forsyningsområde Eide - Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon.

 • Vannkilde: grunnvann.

 • ledningsnett: 86.962 m

 • vannbasseng: 5

 • pumpestasjoner: 5

 • renseanlegg: Lufting, CO2 avdrivning, alkalisering med fjerning av jern og mangan med marmorfilter, desinfisering. 

 

Stamnesdalen vannverk

Vannverket har omkring 247 abonnenter pr. 11.04.2014, av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Gjengstø, Heim og Belsvika.

 • Vannkilde: Oternesvatnet - Overflatevann.

 • Ledningsnett: 11.060 m

 • Vannbasseng: 1

 • Pumpestasjoner: 1

 • Renseanlegg: Membranfilteranlegg, alkalisering med marmor/kalk, desinfisering. 

 

Storoddan vannverk

Vannverket har 24 abonnenter pr. 11.04.2014. Forsyningsområde Storoddan.

 • Vannkilde: grunnvann

 • ledningsnett: 2.450 m

 • vannbasseng: 1

 • pumpestasjoner: 1

 • renseanlegg: Lufting, alkalisering med vannglass, UV-desinfisering

 

Taftøyan vannverk

Vannverket har 131 abonnenter pr. 11.04.2014.

Forsyningsområdet er Taftøyan, Leirvika, Avlesbugen og Stavneslia,

 • Vannkilde: Rennsjøen - Overflatevann.

 • Ledningsnett: 9.517 m.

Heim kommune er abonnent til Aure kommune og Nordlandet vassverk, og kjøper drikkevann som forsyner Taftøyan vannverks abonnenter. 

I tillegg til kommunale vannverk finnes også 2 private vannverk som leverer vann i Heim kommune.