Disse rutinene gjelder for besøkende til beboere på Langtid A, Langtid B, Korttidsavdelingen og Kårstua fra 11.09.20.  

 

Før besøk: 

 • Besøk på sykehjem skal fortrinnsvis skje utendørs.  
 • Om det ikke er mulig å gjennomføre besøk utendørs kan besøk gjennomføres på angitt rom på sykehjemmet.  
 • Besøk på besøksrom kan bookes fra klokken 11.00 alle dager.
 • Besøk må avtales på forhånd. Ring Tlf. 90 10 38 19 for å booke besøksrom.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, dato for besøk, hvem de har besøkt og telefonnummer til besøkende. 

 

Følgende sjekkliste skal gjennomgås med alle besøkende før de kommer inn på sykehjemmet.  

 

Spørsmål  

Har du infeksjonstegn som for eksempel. halsvondt, hoste, tungpust eller feber 

Har noen av dere i familien vært i kontakt med noen som er påvist smitte av Covid-19 de siste ti dager? 

Er noen som dere har nær kontakt med de siste 10 dager i smittekarantene 

Har du eller noen i familien vært i utlandet eller på røde soner i Norge 

Har du opplevd situasjoner de siste 10 dager der det har vært tett med folk rundt deg? (for eksempel. fest, arrangement, privat samling, pub, utested).  

 

Hvis noen besøkende svarer ja på et av de 5 punktene ovenfor kan de ikke komme på besøk.

 

Under besøk:  

 • Hvis besøket skal foregå innendørs møt opp ved hovedinngangen til helsesenteret og dere vil bli tatt med til eget besøksrom.
 • Hånddesinfeksjon utføres ved ankomst.
 • Husk 1 meters avstand under hele besøket.  
 • Hvert besøk varer i maks 45 minutter.  
 • Det skal ikke serveres mat eller drikke under besøket. 

 

Etter besøk: 

 • Besøkende utfører hånddesinfeksjon. 
 • Ved besøk innendørs benytter besøkende nærmeste utgang.