Kommunestyret i Heim vedtok nye SFO-vedtekter i møte 3.9.20. Det ble vedtatt å innføre et nytt tjenestetilbud i SFO. Nytt tilbud, kjøp av kvartplass (inntil 4 timer per uke/inntil 16 timer per måned).

SFO skal ha en egen måltidsplan, der helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer er førende, med fokus på et enkelt, sunt og variert måltid på SFO.

Rådmannen skal i løpet av 2020 utarbeide en kvalitetsstandard som sier noe om innholdet i SFO-tilbudet iht Opplæringsloven § 13-7, Udir sin veileder for SFO, og SFO - vedtektene i Heim kommune.

Nye vedtekter for SFO trer i kraft fra 1.10.20

Følg lenke for å se vedtektene.