Heim kommune har nå publisert anskaffelse av brøyting og strøing kommunale veier og plasser. Konkurransene er lagt ut på Doffin, våre hjemmesider, samt at vi har informert lokale samarbeidspartnere om anskaffelsen. Frist for å inngi pris for rode 3-12 er 21. september, og for rode 1 og 2 er 12. oktober.

Det skal konkurreres om tildeling av 12 brøyteroder i Heim kommune. Oversikt over rodene finner man på følgende elektroniske kartløsning https://arcg.is/1DuTj0. Legg merke til at det er endringer på rodene i forhold til tidligere rodeinndelinger.

Avtaleperiode for vintervedlikehold er fra 15. oktober 2020 – 15 april 2024 for rodene 3-12, mens avtaleperiode er 1. desember 2020 – 15. april 2024 for rode 1 og 2. Avvikende periode for rode 1-2 gjøres på grunn av at disse rodene blir omfattet av EU-regelverket for anskaffelser på grunn av størrelse, og det kreves derfor lengre frister for å inngi tilbud og karensperiode. Det er gjennomført dekningskjøp for rode 1 og 2 i perioden 15. oktober – 31.11.2020, der de entreprenørene som har hatt rodene på Kyrksæterøra tidligere vil gjennomføre vintervedlikehold for denne overgangsperioden.

Tilbud kan kun inngis gjennom elektronisk løsning Tendsign! Ved problemer med løsningen kontaktes brukersupport hos Visma Tendsign, da kommunen ikke har mulighet til å hjelpe entreprenørene i løsningen.

Link til konkurransene finnes på vår hjemmeside: https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=500212516

Det er lagt ut egne konkurranser for rodene 3-12, så her kan tilbyderne gå inn på de aktuelle rodene de ønsker å gi pris på. Rode 1 og 2 ligger som en anskaffelse, men her er det også mulig å gi tilbud på begge eller bare en av rodene da anskaffelsen er delt opp i to delkontrakter.