Endringer i barnehagens åpningstid fra 22.4.2020

Publisert , Oppdatert 17. april 2020
Liabo uteområde2

Regjeringens krav til smittevernstiltak som følger av Smittevernveileder for barnehager medfører at åpningstiden i barnehagene i Heim blir redusert fra 10 timer hver dag til 7,5 timer hver dag.

Den enkelte barnehage informerer sine foresatte/brukere om hvordan dette vil påvirke tilbudet i sin barnehage.

 

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune                  

Svein Johny Forren                                                                      

svein.forren@heim.kommune.no                                           

Mob. 918 69 743

Tlf. 72 46 00 00

 

Kommuneoverlege Heim kommune

Hanne Boksasp Bryn

hanne.bryn@heim.kommune.no