Heim kommune har ansvar for å sette opp juletre ved rådhuset og kulØr`n.

Det søkes etter lag/forening/evt. andre som kan ta på seg ansvaret for å organisere dette.

Det gis et tilskudd på kr. 5 000,- for oppdraget.

Søknad/henvendelse sendes til Enhet for kultur innen 10. november.

E-post: gunn-hilde.opsal@heim.kommune.no tlf. 900 34 609.